• 1

Doopsel

Indien u uw kind wilt laten dopen, neem dan contact op met iemand van het pastorale team om een datum af te spreken. Vooraf zal iemand van het pastorale team nog een gesprek met u houden over het H. Doopsel.

 

Het Doopsel wordt ingeschreven in Uw trouwboekje en in het Doopboek van de parochie.

Om de kosten te drukken, die met dit sacrament verbonden zijn (doopkaars, oorkonde), wordt u aan het einde van de viering in de gelegenheid gesteld om een vrijwillige bijdrage te doneren in een schaal op de communiebank.

 

Pastorie

Montfortstraat 2
6333 BL Schimmert
045 - 404 1227

Klooster

Montfortanen Schimmert
(Saint Marie)
045 - 404 8111

 

Kapelaans

Pater Stefan Musanai s.m.m.
Pater Charles Leta s.m.m.

Links