• 1

Overlijden en uitvaart

Overlijden

Bij het overlijden van een parochiaan waarschuwt men zo spoedig mogelijk meneer pastoor. Deze regelt samen met de familie de datum van de uitvaartdienst en de begrafenis. Doorgaans gebeurt dit om 10:30 uur, maar de uitvaartdienst kan ook in de namiddag plaatsvinden, liefst om 14:00 uur. De familie is een kwartier voor aanvang van de dienst in de kerk aanwezig en neemt plaats in de eerste banken. Als men persoonlijke condoleance wenst, wordt de familie een half uur van te voren verwacht.

Het is de gewoonte in onze parochie om het overlijden van een parochiaan aan te kondigen door het luiden van de twee zwaarste klokken (3 x 3 min.) en door het rondsturen van een overlijdensaankondiging.

Op verzoek van de familie kan een avondwake aan de uitvaartdienst vooraf gaan. Verder is het gebruikelijk in onze parochie dat een zo genaamde zeswekendienst wordt gehouden.

Wanneer de overledene of zijn/haar partner/inwonend familielid deelnemer is aan de Gezinsbijdrage, worden de bijdragen die deze persoon de laatste 4 jaren aan de Gezinsbijdrage heeft gedaan in mindering gebracht op de kosten van de uitvaartdienst.
Op de kosten van de Avondwake, de muzikale opluistering door het Dameskoor tijdens de uitvaartdienst en de zeswekendienst wordt geen korting verstrekt. Meer informatie over de kosten vindt u hier.
De opbrengst van de collecte tijdens de uitvaartdienst wordt volledig besteed aan H. Missen voor de overledene.


Begraafplaats

Sinds 1974 is de begraafplaats aan de Kerkhofsteeg eigendom van de gemeente Beekdaelen. De gemeente verzorgt het beheer en het onderhoud van de begraafplaats.

Om duidelijke regels te stellen met betrekking tot de rechten en de plichten van de nabestaanden van een overledene, heeft de raad van de gemeente Beekdaelen de “beheerverordening begraafplaatsen” vastgesteld. In deze verordening zijn onder meer vastgelegd aan welke afmetingen een grafsteen moet voldoen. Dat betekent dat o.a. de hoogte en de breedte van een grafsteen aan minimale en maximale afmetingen zijn gebonden. Regelmatig ontvangt de gemeente verzoeken van nabestaanden om voor het grafmonument van hun overleden familielid een rand te mogen maken. Dit is echter niet in overeenstemming met de beheer-verordening. Om toch een beetje aan deze verzoeken tegemoet te komen heeft de gemeente Beekdaelen inmiddels deze verordening aangepast.

In principe mag een overledene in het graf van een reeds eerder overleden familielid worden begraven. Dit is onder meer afhankelijk van de afspraken die bij die begrafenis van het eerder overleden familielid zijn gemaakt. Bovendien is het tijdsbestek tussen de begrafenis van het familielid en deze begrafenis van belang. Wij adviseren u dit met de betreffende medewerker van de gemeente Beekdaelen te bespreken.
Het uitstrooien van de as van een overledene mag op het grasveld tegenover de absouteplaats op het kerkhof plaatsvinden.

Wanneer de huurperiode van een graf is verstreken, ontvangt u van de gemeente een bericht met het verzoek kenbaar te maken of u de huurtermijn van het graf wilt verlengen. Indien u geen verlenging wenst, wordt u verzocht de grafsteen te verwijderen.
De tarieven van de grafrechten kunt u vinden op de website van de gemeente Beekdaelen of aan de informatiebalie van de gemeente.

Indien u meer informatie wenst over de beheerverordening begraafplaatsen of over de tarieven op de lijkbezorgingsrechten,
dan verzoeken wij u contact op te nemen met het Servicepunt Openbare werken van de gemeente Beekdaelen: telefoon 045-5659100 of 14045.

Pastorie

Montfortstraat 2
6333 BL Schimmert
045 - 404 1227

Klooster

Montfortanen Schimmert
(Saint Marie)
045 - 404 8111

 

Kapelaans

Pater Stefan Musanai s.m.m.
Pater Charles Leta s.m.m.

Links