• 1

Kerkbijdrage

Zonder voldoende geldelijke bijdragen van haar parochianen kan een parochie financieel niet rondkomen. We zijn samen kerk en hebben die kerk nodig om samen te komen bij vele gelegenheden: vieringen, dopen, vormen, rouwen en trouwen, enz.
Aan alle activiteiten van de kerk zijn kosten verbonden, zoals loonkosten voor pastores, organist en dirigenten, onderhoudskosten gebouwen en inrichting, misgewaden, administratie enz.
Daarom is het van groot belang dat zoveel mogelijk mensen meedoen aan de kerkbijdrage.

De minimale kerkbijdrage per gezin is door het bisdom gesteld op:

Jaarlijks € 130,00
Kwartaal € 32,50
Maandelijks € 10,83

Wanneer we allen meewerken, hoeft onze parochie geen financiële problemen te kennen. Wanneer U niet bijdraagt in de kosten van uw kerk, is het redelijk dat U tenminste de diensten betaalt die aan U bewezen worden.

U kunt uw kerkbijdrage overboeken:

  • Per bank
Rabobank: IBAN NL42RABO014.64.00.623
t.n.v. Kerkbijdrage Parochie St. Remigius
  • Per giro
ING-Postbank: NL27 INGB 000.29.01.677
t.n.v. R. K. Kerkbestuur Parochie St. Remigius


In verband met het vervallen van acceptgiro's en de administratiekosten die banken tegenwoordig in rekening brengen, verzoeken wij u om zelf bij uw bank een afschrijvingsmachtiging aan te geven. Met deze machtiging kunt u maandelijks, elk kwartaal, elk halfjaar of elk jaar uw bijdrage laten overboeken. Wenst u anoniem te blijven, dan kan dit ook - wel moet u bij een gelegenheid kunnen aantonen dat u op deze manier de kerk geholpen heeft.

 

Pastorie

Montfortstraat 2
6333 BL Schimmert
045 - 404 1227

Klooster

Montfortanen Schimmert
(Saint Marie)
045 - 404 8111

 

Kapelaans

Pater Stefan Musanai s.m.m.
Pater Charles Leta s.m.m.

Links