• 1

ANBI en giften

U kunt uw parochie ook extra financieel ondersteunen door een gift te doen aan onze parochie.
U kunt uw gift overmaken op bankrekeningnummer NL52 RABO 0146 4053 90 o.v.v.: "gift 2021" en uw naam.

U kunt er ook voor kiezen om een periodieke gift te geven. Wilt u een meerjarige gift geven, download dan het formulier van de de Belastingdienst, vul dat in en lever dat in tweevoud in bij één van de kerkbestuursleden of op de pastorie - Montfortstraat 2 in Schimmert.

ANBI registratie

Onze parochie maakt deel uit van het Rooms Katholieke Kerkgenootschap in Nederland.
Dit kerkgenootschap is sinds 1 januari 2008 ingeschreven in het ANBI register onder nummer 2576958.
Dit betekent dat uw giften aan onze parochie de fiscale status voor een ANBI instelling hebben.

Het fiscale nummer van de parochie (RSIN nummer) is 002576958.
De parochie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74917358.

Meer informatie over uw fiscale aftrekmogelijkheid is te vinden op de website van de belastingdienst.

De bedrijfskosten van uw kerk

De kerk heeft geld nodig voor:

  • het levensonderhoud van de priesters en de medewerkers aan de kerkdiensten; (priesters moeten door de parochie worden betaald, niet door het bisdom);
  • verzekeringspremies;
  • het beheer en onderhoud van gebouwen, energiekosten;
  • alle benodigdheden voor de eredienst;
  • het voeren van de administratie;
  • het voldoen van verplichtingen t.a.v. het bisdom. Iedere parochie draagt uit de inkomsten 8% bij aan de percenten heffing van het bisdom en 8% aan het solidariteitsfonds.

Wat gaat u geven?

Laten we voorop stellen dat u helemaal zelf uitmaakt hoe groot uw bijdrage is.
Je zou je kunnen afvragen: wat is de kerk mij waard en wat zijn mijn persoonlijke mogelijkheden?
Het bisdom geeft als richtlijn 1% van het netto inkomen. Indien u niet meedoet aan de kerkbijdrage worden de kosten voor een huwelijk of begrafenis geheel bij u in rekening gebracht. Degene die voor een deel aan de kerkbijdrage meedoet, wordt voor een evenredig deel hiermee belast.
Als uw budget meer toelaat, geef dan meer; zeker als de parochiekerk voor u in uw persoonlijk leven "waardevol" is.

Bij "kerkbijdrage" is men al gauw geneigd alleen maar in cijfers te denken. We zien het echter veel breder. Veel mensen helpen pro deo d.w.z. helemaal vrijwillig mee aan de kerk op allerlei manieren: in zang, versiering, in onderhoud van gebouwen en misgewaden, in dienst aan het altaar, in bestuur en administratie, en de vele werkgroepen. In onze parochie zijn ruim 300 vrijwilligers op de een of andere manier betrokken.

Een parochiekerk kan niet alles en allen betalen.
Deze kerk is trouwens van ons allemaal.

Namens de gemeenschap zijn we iedereen dankbaar die de parochiekerk leefbaar houdt.
Ieder kerklid dat een eigen inkomen heeft, wordt uitgenodigd om een eigen bijdrage te geven aan de kerk: een kerkbijdrage.
Wanneer iedereen meewerkt, hoeven er geen financiële problemen te zijn voor onze parochie.
Wanneer u niet bijdraagt in de kosten van uw kerk, is het redelijk dat u tenminste de diensten betaalt die aan u bewezen worden.

 

Pastorie

Montfortstraat 2
6333 BL Schimmert
045 - 404 1227

Klooster

Montfortanen Schimmert
(Saint Marie)
045 - 404 8111

 

Kapelaans

Pater Stefan Musanai s.m.m.
Pater Charles Leta s.m.m.

Links