• 1

Bisdom Roermond

Het huidige (tweede) bisdom is heropgericht in 1853. Het komt overeen met de grenzen van de provincie Limburg.

Harrie Smeets is sinds 8 december 2018 bisschop. Hij wordt in het bisdom bijgestaan door hulpbisschop Everard de Jong, vicaris-generaal René Maessen en een staf, die samen met de bisschop het dagelijks bestuur van het bisdom vormt.[1] Het kathedraal kapittel is het belangrijkste adviesorgaan van de bisschop.

Het huidige bisdom werd in 1853, na het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland, opgericht. De kathedraal van het bisdom is de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond en de verjaardag van de wijding van de kathedraal wordt gevierd op 3 september. Maria, de Onbevlekt Ontvangene is de patrones van het bisdom. De priesteropleiding van het bisdom wordt gegeven aan het Grootseminarie Rolduc in Kerkrade. Een grote, zij het snel slinkende meerderheid van de bevolking in het bisdom is katholiek.

Kijk voor meer informatie over het bisdom Roermond op: www.bisdom-roermond.nl

 

Pastorie

Montfortstraat 2
6333 BL Schimmert
045 - 404 1227

Klooster

Montfortanen Schimmert
(Saint Marie)
045 - 404 8111

 

Kapelaans

Pater Stefan Musanai s.m.m.
Pater Charles Leta s.m.m.

Links