• 1

Mistipendia en tarieven

De kosten voor de misstipendia zijn vanaf 1 januari 2021 als volgt vastgesteld:

Dagmis € 12,50
Weekendviering € 27,50
Huwelijk € 475,00 *
Bijzondere gelegenheid € 300,00

 

Kosten koren bij huwelijksmis of jubileumviering:

Gemengd kerkelijk zangkoor Op aanvraag
Dameskoor Op aanvraag
Sing a Song Op aanvraag

 

Kosten doopplechtighed:

Doopplechtigheid Vrije gift
Doopkaars met doopoorkonde en duifje per kind € 15,00

 

Kosten uitvaartdienst:

Avondwake voorafgaand aan de uitvaartdienst € 40,00
Uitvaartdienst € 475,00 *
Uitvaartdienst met afscheid in het crematorium € 550,00 *
Afscheid in het crematorium € 475,00 *
Opluisteren uitvaartdienst door Dameskoor in de kerk € 50,00
Zeswekendienst / Jaardienst (weekend) € 27,50
Stichtingen voor 5 jaren (leesmis op werkdagen) € 62,50
Stichtingen voor 10 jaren (leesmis op werkdagen) € 125,00
Stichtingen voor 20 jaren (leesmis op werkdagen) € 250,00
Stichtingen voor 5 jaren (weekendviering) € 137,50
Stichtingen voor 10 jaren (weekendviering) € 275,00
Stichtingen voor 20 jaren (weekendviering) € 550,00

 

* Korting i.v.m. deelname kerkbijdrage: de bijdragen die de parochiaan de laatste 4 jaren aan de kerkbijdrage heeft gedaan, worden op deze kosten in mindering gebracht.

Pastorie

Montfortstraat 2
6333 BL Schimmert
045 - 404 1227

Klooster

Montfortanen Schimmert
(Saint Marie)
045 - 404 8111

 

Kapelaans

Pater Stefan Musanai s.m.m.
Pater Charles Leta s.m.m.

Links