• 1

Mistipendia en tarieven

De kosten voor de misstipendia zijn vanaf 1 januari 2021 als volgt vastgesteld:

Dagmis €   15,00
Weekendviering €   30,00
Huwelijk € 500,00 *
Bijzondere gelegenheid € 325,00

 

Kosten koren bij huwelijksmis of jubileumviering:

Gemengd kerkelijk zangkoor Op aanvraag
Dameskoor Op aanvraag
Sing a Song Op aanvraag

 

Kosten doopplechtighed:

Doopplechtigheid Vrije gift
Doopkaars met doopoorkonde en duifje per kind € 15,00

 

Kosten uitvaartdienst:

Avondwake voorafgaand aan de uitvaartdienst €   50,00
Uitvaartdienst € 500,00 *
Uitvaartdienst met afscheid in het crematorium € 600,00 *
Afscheid in het crematorium € 500,00 *
Opluisteren uitvaartdienst door Dameskoor in de kerk €   50,00
Zeswekendienst / Jaardienst (weekend) €   30,00
Stichtingen voor 5 jaren (leesmis op werkdagen) €   75,00
Stichtingen voor 10 jaren (leesmis op werkdagen) € 150,00
Stichtingen voor 20 jaren (leesmis op werkdagen) € 300,00
Stichtingen voor 5 jaren (weekendviering) € 150,00
Stichtingen voor 10 jaren (weekendviering) € 300,00
Stichtingen voor 20 jaren (weekendviering) € 600,00

 

* Korting i.v.m. deelname kerkbijdrage: de bijdragen die de parochiaan de laatste 4 jaren aan de kerkbijdrage heeft gedaan, worden op deze kosten in mindering gebracht.

Pastorie

Montfortstraat 2
6333 BL Schimmert
045 - 404 1227

Klooster

Montfortanen Schimmert
(Saint Marie)
045 - 404 8111

 

Kapelaans

Pater Stefan Musanai s.m.m.
Pater Charles Leta s.m.m.

Links