• 1

Orgelkring

Orgelkring Schimmert i.o.

Op 2 april 2018 vond de officiële ingebruikneming van het huidige Verschueren orgel Opus 673 - orgel in onze parochiekerk plaats.

Naar aanleiding van die gelegenheid is het idee opgevat om aan het orgel en de orgelmuziek niet alleen binnen , maar ook buiten de kerkelijke liturgie, maar aandacht te gaan schenken.
In die geest is er binnen het kerkbestuur gesproken over het oprichten van een “Orgelkring Schimmert”. Ook zijn er contacten gelegd met Stichting SOL, Samenwerkende Orgelvrienden Limburg. Dit idee is, ook mede vanwege de Covid-19 pandemie, nog niet verwezenlijkt en staat nog in oprichting.


Pastoor J. van Oss s.m.m. schreef bij de inzegeningsgelegenheid:

HET ORGEL IN DE KERK
In de eerste eeuwen was het orgel in de kerk verboden. Het werd in theaters en in het circus gebruikt.
Het was een symbool van hof-luxe en amusement. Het hoorde niet in de liturgie thuis.
Het was veel kleiner dan de orgels die wij kennen. Het zogenaamde orgel-portatief kon zelfs op de arm worden meegedragen. In de 6de eeuw gaven Byzantijnse keizers deze onbekende vrolijke cadeaus aan Frankische vorsten ten geschenke. Monniken gingen zich bezig houden met de verbetering van de techniek en het is zonder twijfel aan hen te danken dat het orgel een functie kreeg in de liturgie van de westerse kerk. In de kerken van het oosten wordt nog steeds geen orgel gebruikt. Men zingt er alles zonder begeleiding. Ten gevolge van de vervolmaking van de klank ging men op den duur aan het orgel dezelfde waarde hechten als aan de menselijke stem. In de Middeleeuwse gebeden voor de orgelwijding schijnt het orgel zelfs toegesproken te zijn als een menselijk persoon.
In de loop der eeuwen is het orgel geperfectioneerd en uitgegroeid tot een “koninklijk” instrument.
Het werd het instrument voor de eredienst bij uitstek.
In de Constitutie over de liturgie van het Tweede Vaticaans Concilie wordt verklaard:
“het pijporgel moet in de Latijnse Kerk hoog in ere worden gehouden als het traditionele muziekinstrument dat door zijn klank een bijzondere luister kan geven aan de ceremonies van de kerk en de harten kan opstuwen naar God en de dingen van boven”.

Ik hoop van harte dat het prachtige orgel dat wij hebben
overgenomen van de Don Bosco-parochie in Heugemerveld-Akerpoort te Maastricht
nog heel lang een instrument van vrede mag zijn.

J. van Oss s.m.m., pastoor

 

Technische Gegevens van het Verschueren orgel Opus 673

Technische gegevens
Hoofdwerk 8 registers
Borstwerk 7 registers
Pedaal 3 registers
Totaal aantal stemmen 18
Manuaalomvang C-g’’’
Pedaalomvang C-f’
Toets-tractuur Mechanisch
Registertractuur Mechanisch
Windladen Sleepladen

Dispositie
Hoofdwerk: Prestant 8’, Roerfluit 8’, Octaaf 4’, Fluit 4’ (2018), Octaaf 2’, Sesquialter II (2018), Mixtuur IV-VI sterk, Trompet 8’; Tremolo. Reservering: Dulciaan 16’.
Borstwerk (in zwelkast): Holpijp 8’, Prestant 4’, Roerfluit 4’, Gemshoorn 2’, Nasard 1 1/3’, Scherp IV sterk, Kromhoorn 8’; Tremolo.
Pedaal: Subbas 16’, Prestant 8’, Bazuin 16’. Reserveringen: Gedekt 8’, Trompet 8’, Schalmei 4’.
Koppelingen: Hoofdwerk – Borstwerk, Pedaal – Hoofdwerk, Pedaal – Borstwerk.

De HW Fluit 4’ stamt uit het voormalige Bern. Pels & Zn.-orgel uit 1947 van de Remigiusparochie. Dit instrument werd oorspronkelijk gebouwd voor de kloosterkapel der Paters Montfortanen te Schimmert en in 1974 als schenking overgebracht naar de Schimmertse Parochiekerk.
De HW Sesquialter II stamt uit de fundus van Verschueren Orgelbouw, Ittervoort.

 

Pastorie

Montfortstraat 2
6333 BL Schimmert
045 - 404 1227

Klooster

Montfortanen Schimmert
(Saint Marie)
045 - 404 8111

 

Kapelaans

Pater Stefan Musanai s.m.m.
Pater Charles Leta s.m.m.

Links