Gemengd Kerkelijk Zangkoor Sint Remigius Schimmert gaat voor goud

De oprichting van het Gemengd Kerkelijk Zangkoor in 1960 heeft een lange aanloop.
Al in het jaar 1919 omringt de dienstdoende koster-organist Sjang Jacobs zich met een aantal trouwe zangers. Vlijtig wordt geoefend aan de Gregoriaanse Gezangen, die zij jarenlang trouw in de de zondagse hoogmis ten gehore brengen, vaak afgewisseld met tweestemmige liederen.

Als in de vijftiger jaren de animo voor kerkmuziek verflauwt, breidt Sjang Jacobs zijn mannenkoor uit met twee damesstemmen. Het lbijtk een gouden greep. Want in deze samenstelling met een Gregoriaanse Schola, twee mannenstemmen en twee damesstemmen bestaat het jubilerende koor, nu, na 50 jaar nog steeds.

Jacobs dirigeert Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Remigius Schimmert 2010

Van 1960 tot 1980 leidt koster Jacobs zelf dit Gemengd Kerkelijk Zangkoor. Hub Geerlings volgt hem op tot 1985. Dan neemt Paul Lemmens de dirigeerstok over. René Kicken zorgt al meer dan 35 jaar voor de orgelbegeleiding en treedt bovendien op als repetitor.

In 1966 krijgt het koor zijn eerste voorzitter: Jan Slakhorst. Tot 1999, behoudens een korte periode onder het voorzitterschap van Eugene Vroemen. Dan geeft hij die taak over aan Guus Eijssen, die tot dan toe het secretariaat voert.

Ons optreden "es kirkdoeve" op de zittingen van carnavalsvereniging De Taarbreuk is elk jaar een vermakelijk intermezzo.

We spreken de hoop uit dat wij nog lang de gregoriaanse gezangen en de meerstemmmige muziekstukken mogen laten klinken in onze parochiekerk van St.-Remigius...

Es God bleef.


Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Remigius Schimmert gaat voor goud


Gemengd Kerkelijk Zangkoor  |  terug naar overzicht  |  omhoog naar actueel