Parochie

Openingstijden pastorie

Meneer pastoor is op maandag telefonisch bereikbaar van 19.00 tot 20.00 uur. Op dinsdag- en donderdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur wordt hij vervangen door een lid van het kerkbestuur. Tijdens bovengenoemde tijden kunt u allerlei zaken regelen en tevens misintenties doorgeven. Overdag kan een bezoek aan de pastorie plaatsvinden na een telefonische afspraak. Op woensdag heeft meneer pastoor zijn vrije dag.
Meneer pastoor heeft dagelijks tussen 12.00 en 15.00 uur zijn middag- en rustpauze. Na 20.00 uur is de pastorie niet meer telefonisch bereikbaar (antwoordapparaat).

Openingstijden kerk

Op zaterdag is de kerk opengesteld van 18.30 uur tot 20.00 uur. Op zondag van 10.00 uur tot 12.45 uur. Het kerkportaal is de gehele dag bereikbaar als devotieplaats van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand.

Hier kunt u ook een kaarsje opsteken, dan wel kaarsen kopen om mee te nemen. De kosten van de kaarsen zijn als volgt:
kleine devotielichten€ 1,00
noveenkaarsen€ 5,00
standaardkaarsen€ 0,50

Tijdens de zomervakantie van de basisschool is onze kerk elke zondagmiddag geopend. Men kan dan de kerk bezichtiging of voor een gebed. In de Kersttijd is de kerk extra geopend in verband met de kerststallententoonstelling (zie informatie in parochieblad). Tijdens deze openstellingen zijn leden van de kerkwacht aanwezig om toezicht te houden en uitleg te geven. In de kerk is tevens een informatiegids over onze kerk verkrijgbaar. Prijs € 2,-

Boekenstalletje

In het boekenstalletje in het portaal van de kerk vindt u tijdschriften en katholiek nieuws. De informatie die u interesseert, mag u gratis meenemen.

Wijwater

Wijwater is in het portaal van de kerk verkrijgbaar (in flesjes).

Samenwerking

Onze parochie vormt samen met de parochies van de H. Hubertus in Genhout, de H. Clemens in Hulsberg, de H. Bavo in Nuth, de H. Stephanus in Wijnandsrade en de H. Servatius in Vaesrade een samenwerkingsverband. Dit samenwerkingsverband is op de toekomst gericht, wanneer het niet meer mogelijk is dat elke parochie over een eigen priester kan beschikken. De kerkbesturen van de zes parochies overleggen regelmatig met elkaar om zoveel mogelijk zaken op elkaar af te stemmen o.a. stipendia, mistijden, pastorale zaken, koren etc.

Website Hulsberg: www.h-clemens.nl
Website Genhout: www.genhout.nl
Website Nuth: www.bavonuth.nl
Website Wijnandsrade: www.stephanuswijnandsrade.nl
Website Vaesrade: www.vaesrade.info

Vieringen

Eucharistievieringen

Weekend:zaterdag 19.00 uur
zondag 11.00 uur
Door de weekmaandag 8.00 uur
woensdag 8.00 uur
donderdag 8.00 uur
Dit rooster geldt ook tijdens de zomervakantie van de basisschool, m.u.v. de weekmissen; deze zijn dan om 8.30 uur.

Tijdens ťťn weekend in de maand, met uitzondering van de Advents- en de Vastentijd, worden Woord- en Communiediensten in onze kerk gehouden. Raadpleeg hiervoor het Parochieblad.

Jaarlijks terugkerende vieringen

Collectes

In de weekendvieringen worden er 2 collectes gehouden:
  1. Plaatsengeld € 0,20 (na de eerste lezing) (op de hoek van de bank leggen)
  2. Collecte, vrije gift (tijdens de offerande) (mandje doorgeven in de bank)

Tijdens de eucharistievieringen in het eerste weekend van de maand wordt een speciale collecte voor onze eigen kerk gehouden.

pastoor J. van Oss s.m.m.  |  financiŽn  |  geloofsgemeenschap  |  Sacramenten  |  begraafplaats  |  terug naar overzicht