parochie
openingstijden
vieringen
Sacramenten
pastoor
contactinformatie
belangrijke adressen
geloofsgemeenschap
algemeen bestuur
kerkbestuur
parochieraad
liturgie
koren(rooster)
vieringenoverzicht 2021
catechese
diaconie
werkgroepen
financiŽn
rekeningnummers
stipendia en kosten
kerkbijdrage
ANBI registratie


Parochie Sint Remigius
Montfortstraat 2
6333 BL Schimmert
Tel. 045 - 404 1227
E-mail: secretaris@st-remigius.nl
CORONA VIRUS

Nu de regering de regels tegen het coronavirus weer wat heeft versoepeld, kunnen de coronamaatregelen in de kerk ook worden aangepast.

Dat betekent dat u zich niet meer vooraf hoeft aan te melden (telefonisch), wanneer u een eucharistieviering wilt bijwonen. Bovendien is het dragen van mondkapjes in de kerk niet meer verplicht.

Wel is het nog steeds noodzakelijk dat u bij binnenkomst in de kerk uw handen desinfecteert en uw naam, adres en/of telefoonnummer op de lijst schrijft achter in de kerk. Bovendien blijft ook de regel gehandhaafd dat u minimaal 1,5 meter afstand moet houden tot andere personen. Dit geldt ook wanneer u in ťťn bank zit.

Tenslotte willen wij u nog vragen de mandjes achter in de kerk, voor het plaatsengeld en de collecte, niet te vergeten.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
Het kerkbestuur.

NB: Het kerkportaal is overdag gewoon open.

Een overzicht van eucharistievieringen op TV en internet, vindt u op de website van het bisdom.

Aan alle parochianen en inwoners van Genhout, Hulsberg en Schimmert.

In de Beleidsbrief oktober 2020 heeft bisschop Harrie Smeets van het bisdom Roermond nogmaals benadrukt, dat in Limburg alle parochies uiterlijk eind 2021 deel dienen uit te maken van een zogenaamd samenwerkingsverband. De kerkbesturen van de parochies Sint-Remigius-Schimmert en Sint-Hubertus-Genhout zijn eerder bijeengekomen om hierover met elkaar van gedachten te wisselen. Op advies van de hiervoor gevormde stuurgroep is er onlangs ook toenadering gezocht bij het kerkbestuur van de St. Clemensparochie in Hulsberg om dit samenwerkingsverband te versterken. Op de hiervoor georganiseerde bijeenkomst hebben de voltallige kerkbesturen van deze drie parochies zich unaniem uitgesproken om de mogelijkheden in deze te onderzoeken en ons ten volle in te zetten om tot een positief resultaat te komen. Wij zullen u als parochianen en inwoners van Genhout, Hulsberg en Schimmert op de hoogte blijven houden van de ontwikkelingen en vorderingen in dit proces en hopen eind dit jaar een visie tot samenwerking te kunnen presenteren.

Kerkbestuur parochie Sint-Hubertus-Genhout.
Kerkbestuur parochie Sint-Clemens-Hulsberg.
Kerkbestuur parochie Sint-Remigius-Schimmert.

Deze website bevat altijd de meest actuele informatie over de parochie. Daarnaast is de informatie die u ook in de parochiegids kunt vinden, hier te raadplegen.
Opmerkingen over of aanvullingen op de site kunt u sturen naar
secretaris@st-remigius.nl
nieuws
Download het boekje van de communiemis van pinksterzondag 23 mei of het boekje van de communiemis van zondag 2 mei als aandenken. Een afbeelding van de kaft (2 mei) vindt u hier.

De evenementenkalender is bijgewerkt - nu voorzichtig weer zaken gepland worden, vindt u hier weer alle (voorlopige) activiteiten en data terug.
Kerkbalans is een landelijk thema over financiŽn van parochies. Meer informatie over deze actie vindt u hier. Laat blijken dat uw kerkgemeenschap u dat waard is en steun uw parochie. Bedankt!
actuele informatie
parochieblad
copy voor het parochieblad
evenementenkalender
kanaal van de parochie
Kerkbalans
Kerststallendorp Schimmert
historie
ontstaan parochie
kerkgebouw
Kerststallenboek "Ik ben de stal"
foto albums
Kruisen en Kapellen
slechtvalken in de toren
gastenboek
het gastenboek van de parochie
links
links naar andere websites