Koren

Korenrooster

Voor het korenrooster (Excel formaat), klik hier.

Dameskoor

Dit koor luistert met passende gezangen uitvaartdiensten, jubilea- en huwelijksmissen op. De dames werken ook mee aan de themavieringen in de Adventstijd en de Veertigdagentijd en ook nog bij andere gelegenheden.

Dirigent-organist:R. Kicken
Trichterstraat 6-A
6333 AE Schimmert
Tel. 045 - 404 2200
Secretaris:Mevr. E. v. d. Zalm - Bockting
Nieuwstraat 37
6333 AN Schimmert
Tel. 045 - 404 1411

Repetitie: Dinsdagavond 19.30 uur in het Gemeenschapshuis

Gemengd Kerkelijk Zangkoor Sint Remigius

Het G.K.Z. verzorgt de (meerstemmige) zang op bijzondere dagen in het kerkelijk jaar. Het koor heeft een groot repertoire van liederen. Men probeert een balans te vinden tussen verantwoord “meezingen” en meerstemmige zang.

Dirigent:Dhr. P. Lemmens
Mevr. v.d. Meystraat 25
6243 AN Geulle
Tel. 043 - 364 8939
Organist:Dhr. R. Kicken
Trichterstraat 6-A
6333 AE Schimmert
Tel. 045 - 404 2200
Secretaris:Dhr. M. Tekstra
Knolwei 17
6333 DC Schimmert
Tel. 045 - 404 2221

Repetitie: Donderdagavond 20.00 uur in het Gemeenschapshuis

Gregoriaans, hedendaagse en klassieke kerkmuziek, levendig en gevarieerd orgelspel

Dit kunt U allemaal beluisteren op een CD van ons Gemengd Kerkelijk Zangkoor en onze Gregoriaanse Schola. Klik hier voor meer informatie.

Jeugdkoor Dievanoss

Onze kinderen doen mee met het opluisteren van de weekendliturgie. Zij verzorgen één keer per maand een viering op zaterdag om 19.00 uur of zondag om 11.00 uur.

Dirigent:Dhr. P. Lemmens
Mevr. v.d. Meystraat 25
6243 AN Geulle
Tel. 043 - 364 8939

Contactpersoon:Mevr. I. Maat van der Cruijsen
Op de Bies 59
Tel. 045 - 404 1900
E-mail: roeleningrid@kpnplanet.nl

Repetitie: elke vrijdag van 15.30-16.15 uur in de kerk voor de basisschoolleerlingen.
Van 19.00 - 19.45 uur voor de scholieren van het middelbaar onderwijs.

Koor van ouderen

Dit koor werkt ook mee aan de themavieringen in de Adventstijd, de Veertigdagentijd en bij andere gelegenheden. Ook verzorgen zij de zang tijdens de bijeenkomsten van de Bond van Ouderen.

Dirigent-organist:Dhr. R. Kicken
Trichterstraat 6a
6333 AE Schimmert
Tel. 045 - 404 2200
Secretaris:Mevr. D. Lucassen
Nieuwstraat 48
6333 BB Schimmert
Tel. 045 - 404 1784

Repetitie: maandagmiddag 15.00 uur in de sacristie.

Schola Cantorum

Deze heren-zangers van het Gemengd Kerkelijk Zangkoor verzorgen de Latijnse gezangen in de weekendmissen op zaterdag 19.00 uur of zondag 11.00 uur (zie korenrooster). Zij zingen zowel de vaste als ook de wisselende gregoriaanse gezangen.

Dirigent:Dhr. P. Lemmens
Mevr. v.d. Meystraat 25
6243 AN Geulle
Tel. 043 - 364 8939

Sing a Song

Ons jongerenkoor, dat vele jaren zeer verdienstelijk in onze kerk heeft gezongen, is samen gegaan met het koos 'Sing a Song'. Ze werken regelmatig mee in de liturgievieringen in het weekend en op Hoogtijdagen. Surf voor meer informatie naar de website www.koorsingasong.nl  Zijn er vragen, etc. mail dan naar singasong@home.nl

Dirigent:Mevr. H. Scheffers
Veldleeuwerik 35
6245 RJ Eijsden
Tel.: 06-20315741
E-mail: info@h-anneke.nl
Toetsenist:Dhr. R. Hendriks
Secretaris:Mevr. I. Simons
Langstraat 21
6333 CC Schimmert
Tel. 045 - 404 9136
E-mail: ilse.simons@gmail.com

Repetitie: woensdagavond 20.00 uur in 't Weverke

terug naar overzicht  |  omhoog naar liturgie