• 1

Doopsel

Indien u uw kind wilt laten dopen, neem dan contact op met iemand van het pastoraal om een datum af te spreken. Vooraf zal iemand van het pastoraal nog een gesprek met u houden over het H. Doopsel. Tijdens de 1e en 2e zondag van de maand kan er in de kerk van Schimmert worden gedoopt en elke 3e en 4e zondag van de maand in de kerk van Genhout. Op een eventuele 5e zondag in de maand vindt er geen doopviering plaats.

 

 

Het Doopsel wordt ingeschreven in Uw trouwboekje en in het Doopboek van de parochie.

Om de kosten te drukken, die met dit sacrament verbonden zijn (doopkaars, oorkonde), wordt u aan het einde van de viering in de gelegenheid gesteld om een vrijwillige bijdrage te doneren in een schaal op de communiebank.

 

Pastorie

Montfortstraat 2
6333 BL Schimmert
045 - 404 1227

Klooster

Montfortanen Schimmert
(Saint Marie)
045 - 404 8111

 

Kapelaans

Pater Stefan Musanai s.m.m.
Pater Charles Leta s.m.m.

Links