De geloofsgemeenschap

Hoe ziet onze geloofsgemeenschap eruit?

Onze geloofsgemeenschap bestaat uit ruim 3000 parochianen die hier wonen. Daarnaast voelen zich ook mensen, buiten de parochie woonachtig, bij onze gemeenschap betrokken. De betrokkenheid van mensen wordt op bijzondere wijze zichtbaar in de deelname van leken aan diverse werkgroepen, koren, parochieraad of kerkbestuur.

De verantwoordelijkheid en de plaats van Christenen in de gemeenschap

We zeggen dikwijls: "Op dit gebied voel ik mij een leek" en dan bedoelen we: "Daar heb ik geen verstand van". Ook in onze kerk wordt over "leken" gesproken. Maar dat woord heeft hier een heel andere betekenis. Immers: het gaat over ons allemaal! Christenen dat zijn we sámen... We zijn gedoopt en we zijn allemaal evenzeer christen. Ieder van ons heeft zijn eigen roeping en zijn eigen verantwoordelijkheid. Niemand kan dus zeggen: "Daar heb ik geen verstand van". Integendeel.... we hebben er allemaal verstand van... En zo vormen wij samen déze kerk.... samen... wij samen... Als gemeenschap kent de parochiegemeenschap haar eigen roeping en verantwoordelijkheid voor de beleving van de Blijde Boodschap. Leken lezen voor in de Eucharistievieringen.
Ze delen de communie uit.
Ze geven catechese als voorbereiding van Eerste H. Communie en H. Vormsel.
Ze spreken mee in het beleid van de parochie.
Ze verzorgen de Kinderwoorddiensten.
Ze zingen in de liturgie.
Ze helpen aan het altaar en zetten zich in voor zieken, missie en vrede, voor solidariteit.
De kerk dat is hún zaak...
En er gebeurt nog zoveel meer in en rond de kerk. En dat hoort er allemaal bij: inspraak, eigen inbreng en eigen verantwoordelijkheid.

algemeen bestuur  |  liturgie  |  catechese  |  diaconie  |  werkgroepen  |  terug naar overzicht  |  omhoog naar parochie