Evenementen

Activiteiten in Schimmert en algemene evenementen

2018
07-07 t/m 19-08-2018Zomervakantie basisschool
15-07Schutterij, ZLF Nieuwstadt
21-07 t/m 12-08Bouwvakvakantie Zuid (advies)
13-08Heemkunde, praatavond
13-08 t/m 17-08Jeugdraad, 40e KinderVakantieWeek
16-08Buurt Klein Haasdal, St. Rochus, o.a. avondmis
20-08Eerste schooldag basisonderwijs
26-08 Ziekendienst Schimmert, ziekenzondag
Schutterij, bondsfeest Vaesrade
02-09Schutterij, bondsfeest Doenrade
08-09Schutterij, erekruisschieten Doenrade
09-09Open Monumentendag, thema In Europa
Heemkundevereniging, expositie oud Schimmert
10-09Heemkunde, praatavond
16-09Turnvereniging, sportzondag
21-09Voetbalvereniging, seizoensstart VVS complex
23-09Fanfare, concert met Brassband Limburg, Gemeinsjapshoes
29-09Fanfare, koo-sjiete
Taarbreuk, Mansluuj en Vrouwluujkienen Gemeinsjapshoes
30-09 Gemengd Kerkelijk Zangkoor, jubilarissen, viering St. Remigius
02-10KBO, gezellige middag
06-10Oktoberfest Schimmert, ´t Weverke
Fanfare, concert met Mastreechter Staar
07-10Drumband Fanfare, Districtsfestival
Schutterij, onderling schietconcours
08-10Heemkunde, praatavond
13-10 t/m 21-10Herfstvakantie
16-10Jeugdraad, Deistemit
21-10 Trampelkeu, herfstwandeltocht
27-10Jeugddrumband en Jeugdfanfare, Jeugdfestival, Gemeinsjapshoes
Sing a Song, concert te Voerendaal
Stoppenclub, kwajongconcours Oos Heim
28-10begin wintertijd, klok uur terug
Welfare, verkoop zelfgemaakte artikelen 't Weverke
02-11Voetbalvereniging, jaarvergadering
03-11Buurt Groot Haasdal, St. Hubertusviering mis kapel 9.00 uur
Montfortanen, herdenking 11.00 uur
Fanfare, concert met Fanfare Riemst, Gemeinsjapshoes
04-11Allerheiligen
Allerzielen 15.00 uur herdenking overledenen
11-11Taarbreuk, opening carnavalsseizoen
12-11Heemkunde, praatavond
15-11Gemeinsjapshoes, The Fureys (Folk Band uit Ierland)
17-11Taarbreuk Auwd Prinse, Leedjeskóngkoer
18-11Fanfare, St. Caeciliafeest o.a. mis 11.00 uur
21-11Fusiegemeente Beekdaelen, gemeenteraadsverkiezing
24-11Turnvereniging, feestavond jubilarissen
25-11Jeugdraad, intocht Sint Nicolaas
08/12 en 09-12Turnvereniging, clubkampioenschappen
10-12Heemkunde, praatavond
15-12Fanfare, eindejaarsconcert, 19.30 uur Gemeinsjapshoes
16-12 Jong Nederland, Hap en Stap Amusetocht
19-12KBO, kerstviering
22-12Sing a Song, concert kerk 15-16 uur
22-12 t/m 06-01-2019Basisschool, kerstvakantie
22-12 t/m 06-01-2019Kerststallenwerkgroep, Kerststallenroute Schimmert
22,23,25,26,30 dec.
én 5 en 6 jan. 2019
Kerststallenexpositie kerk
24-12Kerstavond, maandag , nachtmis 21.30 uur
25-12 en 26-12Kerstmis, dinsdag en woensdag
27-12Turnvereniging, kerstwandeling
29-12Taarbreuk, band Blizzert,Gemeinsjapshoes
31-12Oudejaarsdag, maandag
Collecterooster 2018
30 juniTurnvereniging, statiegeldactie
3 sept - 8 sept Kankerbestrijding
10 sept - 15 sept Prinses Beatrix Spierfonds
15 septFanfare, verkoop koo-sjietlaote
17 sept - 22 septNierstichting
24sept - 29 sept Verstandelijk Gehandicapten
1 okt - 6 okt Ziekendienst Schimmert
8 okt - 13 okt Brandwondenstichting
22 okt - 27 oktKerkbestuur, inzameling parochieblad
5 nov - 10 novAlzheimer Nederland
19 nov - 25 novTaarbreuk, steunkaarten
2019
01-01Kerkbestuur/Parochieraad, nieuwjaarsreceptie Gemeenschapshuis
16-01Taarbreuk, kaartverkoop zittingen
19-01Schutterij, St Sebastiaansfeest
27-01Drumband Fanfare, districtfestival Heerlen Maastricht
29-01en 30-01Taarbreuk, generale repetitie zittingen
31-01Taarbreuk, seniorenzitting
01-02Taarbreuk, zitting
02-02Taarbreuk, zitting met prinsenproclamatie
03-02Taarbreuk, kinderzitting
06-02 Taarbreuk, optochtvergadering Oos Heim
17-02Taarbreuk, prinsenreceptie
18-02Taarbreuk, nabeschouwing zittingen
23-02Taarbreuk, Bal Maské
28-02Taarbreuk, Jeugdcarnaval 't Weverke
01-03Taarbreuk, schoolcarnaval 't Weverke
Turnvereniging, jaarvergadering
02-03Taarbreuk, Auwd Wieverbal Oud Prinsen Weverke
02-03 t/m 10-03Basisschool, carnavalsvakantie
03-03Taarbreuk, carnavalszondag, H.Mis en taarbrook oplaote
04-03Taarbreuk, carnavalsmaandag, optocht
05-03Taarbreuk, carnavalsdinsdag, jeugbrook inleveren
06-03Aswoensdag
17-03Fanfare, jaarvergadering
20-03Verkiezingen Prov. Staten en Waterschappen
31-03Zomertijd, klok 1 uur vooruit
Halfvasten, heilhoes
04-04Toneelvereniging, generale repetitie o.v.b.
06-04Toneelvereniging, premičre
07-04Toneelvereniging, 2e uitvoering
Tennisclub de Waterkoel, opening tennisseizoen
11-04Taarbreuk, jaarvergadering
12-04Toneelvereniging, 3e uitvoering o.v.b.
13-04Toneelvereniging, 4e uitvoering
14-04Palmzondag, Fanfare o.a. opluisteren mis
18-04Witte Donderdag
19-04Goede Vrijdag
20-04Paaszaterdag
20-04 t/m 05-05Meivakantie basisschool
21-04Paaszondag
22-04Paasmaandag, voorstellen 1e communiekantjes kerk
27-04Jeugdraad, Koningsdag
28-04H. Montfort
Kunstroute rondje Watertoren
01-05Buurt Klein Haasdal, avondmis Mariakapel
03-05Buurt Op de Bies, avondmis Mariakapel
04-05Dodenherdenking
05-05Nationale Bevrijdingsdag
Trampelkeu, lentewandeltocht
12-05Moederdag
30-05Hemelvaartsdag
09-06Pinksterzondag, 1e communie
10-06Pinkstermaandag, Schutterij Vogelschieten
12-06 t/m 15-06Jeugdraad/Trampelkeu, avondvierdaagse
15-06Schutterij, den plaatsen nieuwe koning
16-06Vaderdag
Processie; buurten Jong en Oud, Gekruis, Oensel, de Put, Hoofdstraat
20-06Buurt Groot Haasdal, kermis Groot Haasdal
22-06Processie Meerssen 06.30 uur; mis 08.30 uur
23-06Familie Okkersen, Child Learn Marathon 10e keer
Taarbreuk, Fancy Fair, Oranjeplein
06-07 t/m 18/08Zomervakantie basisschool
Collecterooster 2019
januariFanfare donateurskaarten
februariTurnvereniging donateurskaarten
4 maart - 9 mrtJantje Beton
9 maartFanfare, potgrondactie
11 mrt - 16 mrt Amnesty International Nederland
18 mrt - 23 mrt Reuma Fonds
1april - 6 april Kerkbestuur, vastenactie
1 april - 6 april Fonds Gehandicaptensport
8 april - 13 aprilHartstichting
13 mei - 18 mei Longfonds (Astma Fonds)
20 mei - 25 mei Kerkbestuur, inzameling parochieblad
3 juni - 8 juniEpilepsie
17 juni - 22 juni Nederlands Rode Kruis

Raadpleeg voor de gehele, actuele agenda de website van de betreffende vereniging/instelling.
Zie voor meer informatie over de agenda van de Fanfare en de Drumband ook www.fanfareschimmert.nl.

terug naar overzicht  |  omhoog naar actueel