Diaconie

Ziekendienst

De Ziekendienst Schimmert bezoekt de zieken, gehandicapten, hoogbejaarden en alleenstaande mensen van Schimmert, zowel thuis als ook in de ziekenhuizen, verzorgingshuizen en verpleegklinieken in de regio.
Verder worden er jaarlijks diverse activiteiten voor deze mensen georganiseerd zoals de ziekendag op de eerste zondag in september, de Kerstactie en de ziekenzegening in de nieuwe kerk in Elsloo op de donderdag voor Pinksteren.

Contactpersoon:
Mevr. E. Eijssen-Heffels

Rozemarijnstraat 17
6333 BT Schimmert
Tel. 045 - 404 1336
email: ellyheffels@hotmail.com

Missie – Ontwikkeling – Vrede (M.O.V. groep)

Om het medeverantwoordelijkheidsgevoel/bewustmakingsaspect ten aanzien van de Derde Wereld-problematiek te bevorderen, vraagt de werkgroep aandacht voor dit onderwerp en verstrekken zij (achtergrond-)informatie over verschillende missionaire acties zoals: Contactpersoon:Pastoor J. v. Oss s.m.m.

Verwelkomingsgroep

Leden van deze groep bezoeken de nieuwkomers in ons dorp en geven uitleg over onze parochiegemeenschap. Zij bieden deze mensen tevens namens de parochieraad een huiskaars, de parochiegids en diverse inschrijfformulieren aan.

Contactpersoon:
Mevr. M. Lemmens-Logister

Hoofdstraat 51A
6333 BG Schimmert
Tel. 045 - 404 1210

Onderhoud

In en rond de kerk en de pastorie, zijn verschillende mensen actief bezig. Zij zijn overal aanwezig waar geholpen moet worden, en waar allerlei klussen uitgevoerd dienen te worden.

Contactpersoon:
Dhr. J. Feuler

Hoofdstraat 50
6333 Schimmert
Tel. 045 - 404 2173

Kerkpoets

Twee maal per jaar, na Kerstmis en vóór Pinksteren, wordt de kerk grondig schoon gemaakt. Iedereen wordt uitgenodigd deze vrijwillige dienst aan de kerk te bewijzen.

Contactpersoon:
Mevr. M. Kubben

Tel. 045 - 404 2004

Koperpoets

Drie maal per jaar zorgt deze groep vrijwilligers ervoor dat alle koperen voorwerpen in de kerk er weer blinkend bijstaan.

Contactpersoon:Pastoor J. v. Oss s.m.m.

Kerkwacht

In de zomerperiode is onze kerk geopend op de 3e zondag van de maand van 14.00 uur tot 17.00 uur en in de winterperiode op de 3e zondag van de maand van 14.00 uur tot 16.00 uur. Gedurende de grote vakantie van de basisschool is onze kerk op zondagmiddag geopend van 14.00 tot 16.00 uur. Tijdens de extra openingsuren, zijn leden van de kerkwacht aanwezig om toezicht te houden en uitleg te geven over onze kerk.

Voor actuele openingstijden zie hier.

Contactpersoon:
Mevr. M. Lemmens

Hoofdstraat 51A
6333 BG Schimmert
Tel. 045 - 404 1210

Bloemenverzorging

Dit –- dikwijls onderbelichte -– aspect van de liturgie krijgt in onze parochie fleurig en vrolijk gestalte. Wanneer de versiering een symbolische betekenis moet geven aan de vieringen, wordt altijd de juiste toon getroffen. Het team dat hiervoor zorgt, draagt veel bij aan de liturgische samenkomsten. Wanneer u bij jubileum of huwelijk buiten de gewone versiering nog wensen hebt, dient u die wensen minimaal 2 weken van te voren bekend te maken.

Contactpersoon:
Mevr. N. Herijgers-Vercoulen

Mareweg 24
6333 BS Schimmert
Tel. 045 - 404 1704

Processiecomité

De jaarlijkse sacramentsprocessie heeft elke keer en ander thema. Deze werkgroep werkt dit thema uit en verzorgt de organisatie van de processie.

Contactpersoon:
Dhr. P. Visschers

Groot Haasdal 11A
6333 AV Schimmert
Tel. 045 - 404 1530

Kerststalgroep

Elk jaar wordt een uitgebreide kerststal opgebouwd in onze kerk en telkens wordt de stal anders uitgewerkt aan de hand van een thema. Talrijke bezoekers komen dan ook een kijkje nemen in onze kerk.

Contactpersoon:
Dhr. F. Herijgers

Mareweg 24
6333 BS Schimmert
Tel. 045 - 404 1704

terug naar overzicht  |  omhoog naar geloofsgemeenschap