Algemeen bestuur

Kerkbestuur

Voorzitter:
Pastoor J. v. Oss s.m.m.
Montfortstraat 2
6333 BL Schimmert
Tel. 045 - 404 1227
j.v.oss@st-remigius.nl

Vice voorzitter:
Mevr. E. Eijssen-Heffels
Rozemarijnstraat 17
6333 BT Schimmert
Tel. 045 - 404 1336
ellyheffels@hotmail.com

Secretaris:
Dhr. P. Visschers
Groot Haasdal 11A
6333 AV Schimmert
Tel. 045 - 404 1530
pierre.visschers@gmail.com

Penningmeester:
Dhr. P. Severeyns
Bekerbaan 33A
6333 EJ Schimmert
Tel. 045 - 404 2441
p.severeyns@home.nl

Mevr. M. Lemmens-Logister
Roosevelthof 14
6333 EL Schimmert
Tel. 045 - 404 1210
jolemmens45@gmail.com

Dhr. G. Pricken
Hoofdstraat 44
6333 BK Schimmert
Tel: 045 - 404 2448
guido@fampricken.nl

Parochieraad

De parochieraad bestaat uit vertegenwoordigers van alle buurtverenigingen in Schimmert en een afvaardiging van het kerkbestuur. Ze overleggen over zaken m.b.t. de kerk, geven advies aan het kerkbestuur, regelen zaken tussen de kerk en de buurten of organiseren incidentele acties. Tevens begroeten leden van de parochieraad de nieuwkomers in ons dorp en verschaffen hen gegevens van de parochiegemeenschap (o.a. de parochiegids). Leden van het kerkbestuur of Pastoor brengen indien gewenst een bezoek.


Parochieraad: Wat is dat?

Sinds 1970 kent onze parochie Sint Remigius Schimmert een Parochieraad. Ze is destijds opgericht als klankbord en adviesorgaan voor het kerkbestuur (parochiebestuur).

In deze tekst wil de Parochieraad u als inwoner van Schimmert kort informeren over haar huidige positie en rol binnen onze gemeenschap. Wij willen u daarmee uitnodigen om ons gemeenschapsleven rondom onze kerk te stimuleren en verder te versterken.


Wie maakt deel uit van de Parochieraad?

In onze parochie is ervoor gekozen om de Parochieraad te laten bestaan uit vertegenwoordigers van alle buurtverenigingen in Schimmert. Daarnaast maakt een afvaardiging van het kerkbestuur en onze pastoor deel uit van de raad.


Wat doet de Parochieraad in Schimmert?

De raad komt een viertal keer per jaar bijeen om te overleggen en advies te geven over praktische zaken binnen de parochie. Bij praktische zaken kunt u denken aan afstemming van kerkdiensten en andere uitvoeringen in en rond de kerk. Bij advies gaat het om afstemming met het kerkbestuur over het gebouw en haar inrichting, de begraafplaats en over bijzondere acties in en rond de kerk.

De leden van de Parochieraad die een buurtgenootschap vertegenwoordigen, doen verslag van de activiteiten in hun buurt, brengen problemen naar voren die binnen een buurt bestaan, toetsen de haalbaarheid van nieuwe ideeŽn en proberen te anticiperen op nieuwe ontwikkelingen.

Van elke bijeenkomst wordt een verslag gemaakt. Dit wordt gedeeld met de besturen van de buurtverenigingen en het kerkbestuur.

De Parochieraad kent daarnaast tevens eigen activiteiten. Zo organiseert zij:

Als Parochieraad hopen wij zeer op uw bijdrage in het versterken van ons gemeenschapsleven rondom onze kerk. Wij gaan graag met u in overleg!

U kunt ons bereiken via de leden van de Parochieraad zoals hieronder vermeld.


Samenstelling:

naamadrestelefoonnummer
namens het kerkbestuur
Pastoor J. van Oss s.m.m.Montfortstraat 2045 - 404 1227
Mevr. Marja LemmensRoosevelthof 14045 - 404 1210
Dhr. Pierre VisschersGroot Haasdal 11a045 - 404 1530
namens buurtvereniging de Bies
Dhr. Pierre GoossensOp de Bies 22045 - 404 1243
Mevr. Aleida GenseOp de Bies 62045 - 404 9194
namens buurtvereniging Gekruus
Dhr. Sef Kuipers (secretarisKruisstraat 15a045 - 404 1729
Mevr. Paula ThewessenKruisstraat 14045 - 404 2183
namens buurtvereniging Groot Haasdal
Mevr. Margriet TimmersKnolwei 3045 - 404 2192
Dhr. Pierre VisschersGroot Haasdal 11a045 - 404 1530
namens buurtvereniging Hoofdstraat
Dhr. Raymond LucassenStruik 8045 - 404 2115
Mevr. Marja LemmensHoofdstraat 51a045 - 404 1437
namens buurtvereniging Jong & Oud
Dhr. Hub MeertensSint Remigiusstraat 26045 - 404 2281
vacature
namens buurtvereniging 't Kirkeveldsje
Mevr. Truus TekstraKnolwei 17045 - 404 2221
Mevr. Elly EurelingsKnolwei 12045 - 404 1573
namens buurtvereniging Klein Haasdal
Mevr. Inge SchnellingsKlein Haasdal 3006 - 2374 0149
Mevr. Lenie BouwensNieuwstraat 2b045 - 404 2232
namens buurtvereniging Oensel
Mevr. S. Bougie (voorzitter)Oensel 6045 - 404 1285
vacature
namens buurtvereniging de Put
Dhr. Guus EijssenRozemarijnstraat 17045 - 404 1336
Mevr. Paula CustersVauwerhofweg 6045 - 404 1506
namens buurtvereniging Roosebeek
Dhr. J. HuntjensRooseveltstraat 53045 - 404 1906
vacature

Contactpersoon: Pastoor J. van Oss s.m.m.

terug naar overzicht  |  omhoog naar geloofsgemeenschap