Gregoriaans, hedendaagse en klassieke kerkmuziek, levendig en gevarieerd orgelspel

Dit kunt U allemaal beluisteren op een CD van ons Gemengd Kerkelijk Zangkoor en onze Gregoriaanse Schola.

De CD is helaas uitverkocht!

logo GKZSHet Gemengd Kerkelijk Zangkoor St.Remigius heeft onlangs een CD uitgegeven, die 30 mei feestelijk is gepresenteerd en aan de koorleden uitgereikt. Op de CD staan een 18-tal zangstukken uit ons huidige repertoire, dat heel divers is, aangevuld met fraai orgelspel. Koormuziek in Schimmert heeft zich steeds verder ontwikkeld en is mogelijk nu zelfs op een hoogtepunt. Momenteel heeft Schimmert 5 koren, die in het verleden geleidelijk zijn ontstaan. Daarom nu even in grote stappen iets over de parochie- en koorgeschiedenis.

Geschiedenis

Schimmert valt als gemeenschap eeuwenlang onder kerkelijke jurisdictie van Reims en later Meerssen. Uitgegroeid tot een dorp wordt het in de 16e eeuw een zelfstandige parochie.

Uit archiefstukken blijkt dat in 1832 een "Waterstaatskerk" wordt gebouwd nog zonder orgel. Dit komt jaren later. Ook lezen we hier over het bestaan van een kerkkoor. De kerkmuziek wordt verzorgd door koster-organisten, waarvan ons bekend zijn Hubert Voncken (1854-1877), Louis Zeijen (1877-1917) en Nicolaas Zeijen (1917-1919). In de periode 1877-1917 is Hoeb Lemmens directeur (dirigent) en voorzanger.

Als in 1919 Jan (Sjang) Jacobs zijn ambt van koster-organist aanvaardt, treft hij een mannenkoor aan van ruim 20 leden en bij zijn debuut als voorzanger krijgt hij assistentie van de gebroeders Sjo en Lei Bouwens. Daarnaast ontstaat er ook een jongenskoor voor het zingen van de doordeweekse missen. Op feestdagen zingt dit koor samen met de mannen meerstemmig.

Vlijtig oefent het mannenkoor aan Gregoriaanse gezangen, die zij trouw in de zondagse Hoogmis ten gehore brengen, vaak afgewisseld met tweestemmige liederen onder de communie.

In de periode 1924-1926 wordt de huidige parochiekerk gebouwd, ditmaal naar een ontwerp van Joseph Cuypers. Het tijdens de bouw elders opgeslagen orgel gaat door brand verloren en zo moet de koster zich behelpen met een harmonium, totdat in de dertiger jaren een groot Hammond-orgel op het oxaal van de nieuwe kerk wordt geplaatst.

Na de 2e Wereldoorlog krijgt de koster hulp van het knapenkoortje van pater Smeets s.m.m. en in de vijftiger jaren wordt hij bijgestaan door de kapelaans Huyts en Simons, die beiden enkele jaren de dirigeerstok hanteren.

Als de animo voor de kerkmuziek in de 50er-jaren verflauwt, breidt Sjang Jacobs zijn mannenkoor uit met damesstemmen. Het blijkt achteraf een gouden greep te zijn, want in deze vierstemmige samenstelling met sopranen, alten, tenoren en bassen én de Gregoriaanse Schola bestaat het koor na ruim 50 jaren nog steeds. Van 1960-1980 leidt koster Jacobs zelf dit Gemengd Kerkelijk Zangkoor. In 1973 krijgt het orgel van de kloosterkapel van de Montfortanen een plaats in het linker transept van de parochiekerk en verhuist de kerkzang met de nodige weerstanden van het oxaal naar deze plaats in de kerk.

Hub Geerlings is van 1980-1985 dirigent. Gelijktijdig wordt het kosterschap een zelfstandige functie. In 1985 neemt Paul Lemmens de dirigeerstok over. Tevens bewerkt en componeert hij voor het koor.

Pierre Bruls fungeerde als organist bij gemengde uitvoeringen in de periode van koster Jacobs.

Sedert 1975 is René Kicken organist/repetitor van het koor en tevens sinds 1984 titulair organist van de kerk.

Onder de naam "Kèrkdoeve" treedt het koor jarenlang op tijdens Schimmertse Carnavalszittingen. De naam van het koor is enige jaren geleden omgedoopt in "Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Remigius Schimmert" en het viert in 2010 zijn Gouden Jubileum. Wij hopen nog vele diensten te mogen opluisteren in de "Kathedraal van Schimmert". Deo volente of "Es God bleef".

Speellijst CD

speellijst CD GKZS

terug naar overzicht  |  omhoog naar koren