• 1
08
aug
2021

Coronamaatregelen

08-08-2021 - 20-09-2021

CORONA VIRUS

Nu de regering de regels tegen het coronavirus weer wat heeft versoepeld, kunnen de coronamaatregelen in de kerk ook worden aangepast.

Dat betekent dat u zich niet meer vooraf hoeft aan te melden (telefonisch), wanneer u een eucharistieviering wilt bijwonen. Bovendien is het dragen van mondkapjes in de kerk niet meer verplicht.

Wel is het nog steeds noodzakelijk dat u bij binnenkomst in de kerk uw handen desinfecteert en uw naam, adres en/of telefoonnummer op de lijst schrijft achter in de kerk. Bovendien blijft ook de regel gehandhaafd dat u minimaal 1,5 meter afstand moet houden tot andere personen. Dit geldt ook wanneer u in één bank zit.


De collectes vinden weer plaats zoals gebruikelijk met ons team van collectanten.


Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
Het kerkbestuur.

NB: Het kerkportaal is overdag gewoon open.

05
sept
2021

Aankondiging afscheid pastoor J. van Oss s.m.m.

05-09-2021 - 19-09-2021

Op zondag 26 september 2021, Sint Remigiuszondag, zal pastoor J. van Oss s.m.m. afscheid nemen van onze parochie. Zie voor meer informatie de ingeroosterde activiteiten op betreffende datum.

13
sept
2021

Collecte Prinses Beatrix Spierfonds

13-09-2021 - 18-09-2021
18
sept
2021

reguliere mis, Koor Gregoriaanse Schola

18-09-2021 19:00
19
sept
2021

Turnvereniging, sportzondag, Open Dag

19-09-2021
19
sept
2021

Sportzondag Turnvereniging, koor Sing a Song

19-09-2021 11:00

sportzondag jaarlijks 3e zondag september

20
sept
2021

Collecte Nierstichting

20-09-2021 - 25-09-2021
25
sept
2021

Boereversjtand fieësaovend

25-09-2021
26
sept
2021

Afscheidsviering pastoor J. van Oss s.m.m.; Gemengd Kerkelijk Zangkoor

26-09-2021 11:00

AFSCHEID VAN PASTOOR J. VAN OSS S.M.M.

In navolging op het bericht van pastoor Van Oss s.m.m. in het parochieblad van twee weken geleden, willen wij u graag nader informeren over zijn afscheid. 

Op zondag 26 september 2021, Sint Remigiuszondag, zal om 11.00 uur een plechtige eucharistieviering in onze kerk worden gehouden uit dankbaarheid voor pastoor J. van Oss s.m.m.. Deze viering zal worden opgeluisterd door een afvaardiging van het Gemengd Kerkelijk Zangkoor Sint Remigius.

In verband met de te verwachten belangstelling zal deze viering ook met behulp van live streaming te volgen zijn (de link zal hier worden toegevoegd).

 

26
sept
2021

Afscheidsreceptie pastoor J. van Oss s.m.m.

26-09-2021 14:30 -16:30

AFSCHEID VAN PASTOOR J. VAN OSS S.M.M.

Van 14.30 uur tot 16.30 uur wordt iedereen in de gelegenheid gesteld afscheid te nemen van pastoor J. van Oss als pastoor van de Sint Remigiusparochie in Schimmert.
Afscheid nemen van pastoor Van Oss wil niet zeggen dat hij nu in het klooster “achter de geraniums” gaat zitten. Afscheid nemen van de parochianen wil zeggen dat hij de zware taak als leider van de parochie naast zich neer mag leggen. Hij zal de twee kapelaans ondersteunen de pastorale taak in onze parochie te vervullen.

Een verzoek aan alle parochianen, die afscheid willen nemen van pastoor van Oss. Deze afscheidsreceptie zal van meneer pastoor een zeer zware inspanning vragen. Bovendien zullen vele mensen graag afscheid van pastoor Van Oss willen nemen. Daarom het verzoek aan alle parochianen, houdt uw afscheid kort; indien u een toespraak wilt houden, dan graag maximaal 2 minuten.
Verder verzoeken wij u uw speech digitaal aan te leveren bij de secretaris van het kerkbestuur, zodat we deze toespraken in een gedenkboek kunnen verzamelen en meneer pastoor dit boek na zijn afscheid kunnen aanbieden.

Op 10 oktober 2021 zal in de Sint Hubertusparochie van Genhout op een vergelijkbare manier afscheid worden genomen van pastoor Van Oss.

Over enkele weken zult u met het parochieblad een uitnodiging ontvangen voor dit afscheid.

Het kerkbestuur

Pastoor

J.A.M. van Oss s.m.m.
Montfortstraat 2
6333 BL Schimmert
045 - 404 1227
j.v.oss@st-remigius.nl

Klooster

Montfortanen Schimmert
(Saint Marie)

045 - 404 8111

 

Kapelaans

Pater Stefan Musanai s.m.m.
Pater Charles Leta s.m.m.

Links